تماس با ما

محل بر روی نقشه:

اطلاعات تماس:

آدرس پستی:

Unit 36B, 7378 Yonge St, Thornhill, Vaughan, L4J 8J1, Ontario – CANADA

آدرس وب سایت:

pixelman.ca   pixelman.ir

پست الکترونیک:

info@pixelman.ca

انتقادات و پیشنهادات

تماس با مدیریت:

GhasemAsad2

فرید قاسم اسد

مدیر موسسه
Phone: 001 416 879-7010