دوره های مربوط به انیمیشن

دوره های مربوط به انیمیشن

 • آموزش ۳دی اس مکس پیشرفته

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی 3پس یادگیری بخش مقدماتی 3دی اس مکس حالا نوبت به بخشهای پیشرفته تر و نحوه تقابل این نرم افزار و مدلهای سه بعدی آن با سایر نر افزارها مانند مایا و زی براش خواهد رسید. در اولین بخش از این دوره شما را با مواد – رنگ – نور پردازی – دوربین [...]
 • آموزش انیمیشن و علم حرکت موضوعات

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی همانطور که شما بخوبی میدانید... مایا کاملترین و قدرتمندترین نرم افزار سه بعدی جهان است که با داشتن حدود چهل هزار دستور و ابزار کاری تمامی جهان سه بعدی ها را در کارتون سازی – مدلسازی سه بعدی – تولید موضوعات سه بعدی جهت بازیهای کامپیوتری – ساخت جلوه های ویژه سینمایی [...]
 • آموزش تولید دینامیک و فیزیک در مایا

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی همانطور که شما بخوبی میدانید... مایا کاملترین و قدرتمندترین نرم افزار سه بعدی جهان است که با داشتن حدود چهل هزار دستور و ابزار کاری تمامی جهان سه بعدی ها را در کارتون سازی – مدلسازی سه بعدی – تولید موضوعات سه بعدی جهت بازیهای کامپیوتری – ساخت جلوه های ویژه سینمایی [...]
 • آموزش رندر کردن به شیوه آرنولد در مایا

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی همانطور که شما بخوبی میدانید... مایا کاملترین و قدرتمندترین نرم افزار سه بعدی جهان است که با داشتن حدود چهل هزار دستور و ابزار کاری تمامی جهان سه بعدی ها را در کارتون سازی – مدلسازی سه بعدی – تولید موضوعات سه بعدی جهت بازیهای کامپیوتری – ساخت جلوه های ویژه سینمایی [...]
 • آموزش رندر کردن در مایا

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی همانطور که شما بخوبی میدانید... مایا کاملترین و قدرتمندترین نرم افزار سه بعدی جهان است که با داشتن حدود چهل هزار دستور و ابزار کاری تمامی جهان سه بعدی ها را در کارتون سازی – مدلسازی سه بعدی – تولید موضوعات سه بعدی جهت بازیهای کامپیوتری – ساخت جلوه های ویژه سینمایی [...]
 • آموزش کار با ذرات و پارتیکل ها در مایا

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی همانطور که شما بخوبی میدانید... مایا کاملترین و قدرتمندترین نرم افزار سه بعدی جهان است که با داشتن حدود چهل هزار دستور و ابزار کاری تمامی جهان سه بعدی ها را در کارتون سازی – مدلسازی سه بعدی – تولید موضوعات سه بعدی جهت بازیهای کامپیوتری – ساخت جلوه های ویژه سینمایی [...]
 • آموزش مدلسازی پلی گون در مایا

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی همانطور که شما بخوبی میدانید... مایا کاملترین و قدرتمندترین نرم افزار سه بعدی جهان است که با داشتن حدود چهل هزار دستور و ابزار کاری تمامی جهان سه بعدی ها را در کارتون سازی – مدلسازی سه بعدی – تولید موضوعات سه بعدی جهت بازیهای کامپیوتری – ساخت جلوه های ویژه سینمایی [...]
 • آموزش مدلسازی در مایا به شیوه نربز

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی همانطور که شما بخوبی میدانید... مایا کاملترین و قدرتمندترین نرم افزار سه بعدی جهان است که با داشتن حدود چهل هزار دستور و ابزار کاری تمامی جهان سه بعدی ها را در کارتون سازی – مدلسازی سه بعدی – تولید موضوعات سه بعدی جهت بازیهای کامپیوتری – ساخت جلوه های ویژه سینمایی [...]
 • آموزش مقدماتی ۳دی اس مکس

  ۹۰۰ هزار تومان
  توضیحات دوره آموزشی 3دی اس مکس یکی از قدیمیترین و البته پر کاربردترین نرم افزارهای سه بعدی در دنیای دیجیتالهاست. اگر بخواهیم دو کاربرد بسیار مهم را برای 3دی اس مکس تعریف کنیم ابتدا باید به معماری دیجیتال و سپس به بازیهای کامپیوتری اشاره کنیم. چنانچه قصد دارید در یکی از دوگرایش ذکر شده در [...]